PRIA toetab LEADER programmi kaudu Pühalepa muusikafestivali korraldamist

PRIA toetab LEADER programmi kaudu 4999 euroga Pühalepa muusikafestivali korraldamist MTÜ Kerema Kultuurikoda poolt 2016 ja 2017 aastal. PRIA toetus projektile on osaline, sest kahe aasta kogueelarve on 25540 eurot.

LOGOD uus horis 2016

 

 

Tegevuse lühikirjeldus:
– MTÜ Kerema Kultuurikoda korraldab nii 2016. kui 2017. aastal kolmepäevase muusikafestivali.
– Kokkulepete sõlmimine festivali esinejatega (aprill 2016)
– Läbirääkimised majutus- ja toitlustusettevõtjatega (mai-juuni 2016)
– Tegevuste koordineerimine KOV-ga (aprill-august 2016)
– Reklaammaterjalide kujundamise ja tootmise läbirääkimised (mai-juuni 2016)
– Esinejate logistika ja transpordiküsimused (juuli-august 2016)
– Muusikafestivali korraldamine (august 2016)
– Tegevuse analüüs ja kokkuvõtted (september-detsember 2016)

2017.a. festivali ettevalmistused (jaanuar-juuli 2017)
2017.a. festivali korraldamine (august 2017)
Tegevuse analüüs ja kokkuvõtted (september-detsember 2017)
Ühisprojekti tegevuskava arutelud KOV-ga (jaanuar-märts 2018)

Tegevuse eesmärgid ja oodatavad tulemused:
– Hiiumaa turundus.
Pühalepa muusikafestivaliga kaasneb üleriigiline reklaam rahvusringhäälingus, internetis ja kirjutavas meedias.
– Turismi edendamine Hiiumaa kultuuriväärtuste tutvustamise kaudu.
Pühalepa kirik on Hiiumaa vanim kirik, mille kasutamine muusikafestivali paigana lisab atraktiivsust ja huvi festivali publiku seas.
– Hiiumaa kogukonna areng.
Pühalepa muusikafestival pakub koostöövõimalusi kohalikele majutus- ja toitlustus- ettevõtjatele ning viiakse ellu Hiiumaa omavalitsuste, ettevõtjate ja ühenduste koostöös.
– Kohaliku toidu propageerimine.
Projekt arendab kohaliku toidu pakkumist.
– Hiiumaa kultuurikeskkonna arendamine.
MTÜ Kerema Kultuurikoda kaasabil Pühalepa kirikusse paigaldatud orel võimaldab muuta kiriku omanäoliseks kontserdipaigaks Hiiumaal.
– Hiidlaste muusikapärandi tutvustamine.
Helilooja Erkki-Sven Tüüri loomingu propageerimine.
Helilooja Rudolf Tobiase kultuuripärandi tutvustamine.
– Hiidlaste muusikakultuuri edendamine.
Pühalepa muusikafestivalil astuvad igal aastal üles Hiiumaal tegutsevad või Hiiumaalt pärit muusikud.
Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse muusikaosakonna õpilastele luuakse soodustingimused Pühalepa muusikafestivali külastamiseks.