Kerema Kultuurikoda

MTÜ Kerema Kultuurikoda asutati 2011. aasta juulis kunagise Suuremõisa vallavanema ja Pühalepa kiriku organisti Gustav Liidi (pildil) järeltulijate poolt eesmärgiga jäädvustada ja edendada oma kultuurilembese suguvõsa pärandit Hiiumaal.

Oli ju kolmel korral Suuremõisa vallavanemaks valitud Gustav Liit (meie vanavanaisa) kogu oma elu Pühalepa kiriku orelimängija, juhatas sealset laulukoori ja mängukoori, parandas külameeste pille ning valmistas ise endale viiuli ja harmooniumi. Orelimängu õppis ta Käinas, helilooja Rudolf Tobiase isa juures.

Oleme seda kultuurisidet püüdnud vanaema Helga Kariisi (neiupõlvenimega Liit) algatusel ka vahepealsetel aastatel hoida, sh 1990. aasta juulis andsime 1. üle-maailmsete hiidlaste päevade raames Pühalepa kirikus perekooriga kontserdi.

Kerema Kultuurikojal on mitu tegevussuunda:
– klassikalise muusika festivali ja kontsertide korraldamine. Esimene Pühalepa muusikafestival toimus 2012. aasta augustis.
– noorte huvitegevuse mitmekesistamine sh noortele suunatud meistriklasside korraldamine professionaalsete muusikute juhendamisel
– trükiste jm materjalide koostamine ja avaldamine
– meie, teadaolevalt 1712. aastast, Hiiumaal elanud suguvõsa kultuuripärandi uurimine ja säilitamine.


Foto: Koguduse laulukoor
Pühalepa Evangeelse Lutheri koguduse noorte laulukoor J.Tamvergi juhatusel laulukoori 50. aastase juubeli päeval  Pühalepas 21. juunil 1931.a. 1. reas vasakult esimene Johanna Liit, kolmas Marie Liit. 2. reas vasakult viies Helga Liit, seitsmes Aino Liit. Tagumises reas vasakult esimene vallavanem Gustav Liit.